Kiến thức Bitrix24

Tháng Mười Một 23, 2016
danh sách nhân viên trong bitrix24

Hướng dẫn truy cập danh sách nhân viên trong Bitrix24

Danh sách người lao động có thể được tìm thấy tại phần Company > Employees. Bạn có thể chuyển giữa các danh sách khác nhau nhờ vào sự trợ giúp của các bộ lọc sau:
Tháng Mười Một 17, 2016
cấu hình form callback trên bitrix24

Hướng dẫn cấu hình form Callback trên Bitrix24

Form callback là một hình thức đặc biệt được cài sẵn trên web (có thể được tìm thấy tại CRM > CRM forms > Preset forms > Callback form).
Tháng Mười Một 4, 2016

Hướng dẫn tạo form liên hệ mới trong CRM

Khi cấp quyền truy cập cho danh bạ bằng "All open", người dùng sẽ có thể truy cập vào tất cả các địa chỉ liên lạc chỉ khi tùy chọn "available to everyone" được kích hoạt.
Tháng Mười Một 3, 2016

Hướng dẫn làm việc với các mục “công ty” trong CRM

Sau khi công ty được thêm vào Bitrix24 CRM, bạn có thể bắt đầu làm việc với nó - chúng ta hãy xem xét các kiểu mẫu của Công ty trong Bitrix24 tùy chọn trang chi tiết:
Tháng Mười Một 2, 2016

Hướng dẫn thêm Company trong CRM

Company là một đối tượng chứa dữ liệu CRM và lịch sử tương tác với một công ty khách hàng. Một công ty nói chung là một hồ sơ lớn trong CRM, vì nó có thể chứa nhiều số liên lạc và lịch sử giao dịch của họ.