Kiến thức Bitrix24

Tháng Mười 24, 2016

Hướng dẫn xem báo cáo phân tích hóa đơn

Các công cụ mới này có thể được dùng để đo lường hiệu quả công việc quản lý bán hàng, theo dõi việc thanh toán và các hoá đơn đang chờ xử lý, thấy rõ các khoản nợ và các khoản thanh toán của công ty,…
Tháng Mười 22, 2016
cai-dat-hoa-don-va-bao-gia-crm

Hướng dẫn cài đặt hóa đơn và báo giá

Khi bạn chuẩn bị một hóa đơn, bạn có thể thêm các loại thuế được thiết lập trong: CRM > Settings > Start point > Taxes. CRM trong Bitrix24 hỗ trợ hai loại thuế: Thuế phụ thuộc vào vị trí (hay dùng ở Mỹ) và thuế giá trị gia tăng (VAT)...
Tháng Mười 21, 2016

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến với CRM

Bạn có thể nhìn thấy một đường link đến hóa đơn mới trong trang hóa đơn CRM của bạn - đây là một lựa chọn thanh toán trực tuyến được mong đợi từ lâu. Bạn có thể sao chép liên kết và gửi cho khách hàng của bạn.
Tháng Mười 20, 2016

Hướng dẫn thêm mục tùy chỉnh trong danh mục sản phẩm

Bạn có thể thêm các tùy chỉnh danh mục sản phẩm Bitrix24 của bạn trong CRM> Cài đặt> Product Properties - nhấp vào "add" để thêm các mục mới...
Tháng Mười 19, 2016

Hướng dẫn sử dụng danh mục sản phẩm trong CRM

Để hiển thị tất cả các trường mặc định và tùy chỉnh của sản phẩm ở danh sách catalog bạn vui lòng nhấp vào Edit List>List columns và đánh dấu tất cả các lĩnh vực mà bạn muốn được hiển thị trong danh sách, nhấn Apply...