Quản lý khách hàng (CRM)

Tháng Mười Một 4, 2016

Hướng dẫn tạo form liên hệ mới trong CRM

Khi cấp quyền truy cập cho danh bạ bằng "All open", người dùng sẽ có thể truy cập vào tất cả các địa chỉ liên lạc chỉ khi tùy chọn "available to everyone" được kích hoạt.
Tháng Mười Một 3, 2016

Hướng dẫn làm việc với các mục “công ty” trong CRM

Sau khi công ty được thêm vào Bitrix24 CRM, bạn có thể bắt đầu làm việc với nó - chúng ta hãy xem xét các kiểu mẫu của Công ty trong Bitrix24 tùy chọn trang chi tiết:
Tháng Mười Một 2, 2016

Hướng dẫn thêm Company trong CRM

Company là một đối tượng chứa dữ liệu CRM và lịch sử tương tác với một công ty khách hàng. Một công ty nói chung là một hồ sơ lớn trong CRM, vì nó có thể chứa nhiều số liên lạc và lịch sử giao dịch của họ.
Tháng Mười Một 1, 2016

Hướng dẫn làm việc với lead trong bitrix24

Lead là một đối tượng trong CRM chứa các thông tin cần thiết (số điện thoại, email, website) của một người hoặc một công ty tiềm năng để trở thành khách hàng thực sự - chốt deal.
Tháng Mười 31, 2016
chuyen-doi-lead

Hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi các lead

Làm thế nào để chuyển đổi một lead? Có 2 cách: 1. Từ danh sách lead, chọn Generate trên menu: 2. Từ trang chi tiết của […]