Tin tức

Tháng Sáu 22, 2018
Sáng Tạo

Guru Jeff Degraff Nói Về Các Xung Đột, Đổi Mới Và Sáng Tạo

Không có nhiều người viết năm cuốn sách về chủ đề đổi mới và sáng tạo. Và Jeff DeGraff là người đó. Ông đã làm việc […]
Tháng Sáu 21, 2018
sự sáng tạo

Sự Sáng Tạo

Các nghiên cứu mới nhất cho thấy rằng sự sáng tạo không phụ thuộc vào não trái hay não phải. Và chúng ta có thể khơi […]
Tháng Sáu 20, 2018
Bitrix24

Cách Chia Sẻ Các Tính Năng Với Các Người Dùng Bitrix24

Nhiều người dùng thắc mắc tính năng chia sẻ quyền với những người dùng khác trong tài khoản Bitrix24. Điều này hiện có thể thực hiện […]
Tháng Sáu 17, 2018
phần mềm quản lý công việc hàng ngày

Top 10 Phần Mềm Quản Lý Công Việc Hàng Ngày Hiệu Quả

Có phần mềm quản lý công việc hàng ngày hiệu quả, sẽ giúp bạn giải quyết được những khó khăn trong việc theo dõi, quản lý công […]
Tháng Sáu 16, 2018
phần mềm quản lý công việc cá nhân

5 Phần Mềm Quản Lý Công Việc Cá Nhân Hiệu Quả Nhất

Khi danh sách công việc cần làm trở nên nhiều hơn. Mục checkbox làm mất nhiều thời gian của bạn. Những gì bạn đang có là […]