crm

Tháng Mười Một 2, 2016

Hướng dẫn thêm Company trong CRM

Company là một đối tượng chứa dữ liệu CRM và lịch sử tương tác với một công ty khách hàng. Một công ty nói chung là một hồ sơ lớn trong CRM, vì nó có thể chứa nhiều số liên lạc và lịch sử giao dịch của họ.
Tháng Mười Một 1, 2016

Hướng dẫn làm việc với lead trong bitrix24

Lead là một đối tượng trong CRM chứa các thông tin cần thiết (số điện thoại, email, website) của một người hoặc một công ty tiềm năng để trở thành khách hàng thực sự - chốt deal.
Tháng Mười 31, 2016
chuyen-doi-lead

Hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi các lead

Làm thế nào để chuyển đổi một lead? Có 2 cách: 1. Từ danh sách lead, chọn Generate trên menu: 2. Từ trang chi tiết của […]
Tháng Mười 27, 2016

Hướng dẫn xem báo cáo phân tích khách hàng tiềm năng

Trang tổng quan cung cấp báo cáo không chỉ cho deal mà còn cho cả lead. Các công cụ mới này có thể giúp bạn đo lường và quản lý hiệu quả công việc bán hàng, theo dõi chuyển đổi, phân tích các nguồn khách hàng tiềm năng tốt nhất và nhiều lợi ích hơn nữa.
Tháng Mười 25, 2016

Hướng dẫn kết nối đa chiều giữa contact, company, deal và báo giá

Thông tin liên hệ, tên công ty, giao dịch và báo giá được kết nối chặt chẽ với nhau trong chu trình bán hàng. Như bạn đã biết Bitrix24 cho phép bạn chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng từ liên hệ + Công ty + giao dịch tại cùng một thời điểm...