Thanh Xuân

Tháng Ba 28, 2019

Tự động hóa doanh nghiệp liệu có phải quá khó khăn?

Trong chương trình tự động hóa doanh nghiệp bằng mô hình tự động hóa 8.1 vào ngày 22/3/2019 do Bitrix24 TAKA tổ chức và ông Bùi Quốc […]