nguyen loc

Tháng Mười Một 13, 2020

Tổng quan về sơ đồ Gantt và hướng dẫn sử dụng trong Bitrix24

Tổng quan về sơ đồ Gantt và hướng dẫn sử dụng trong Bitrix24  Tổng quan về sơ đồ Gantt và hướng dẫn sử dụng trong Bitrix24 […]
Tháng Mười Một 10, 2020

CÁCH GỬI EMAIL TỪ HỆ THỐNG CRM BITRIX24

Trên cùng một hệ thống quản trị, Bạn có thể gửi tin nhắn email ngay từ Bitrix24 CRM! và lịch sử tin nhắn được lưu vào […]
Tháng Mười 29, 2020

CÁCH GỬI EMAIL TỪ CRM

Cách gửi email từ CRM Trên cùng một hệ thống, cùng dòng lịch sử giao dịch bạn có thể gửi tin nhắn email ngay từ Bitrix24 […]
Tháng Mười 29, 2020

CÁCH ĐỊNH CẤU HÌNH CÁC TRƯỜNG THÔNG TIN CRM TRONG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ

CÁCH ĐỊNH CẤU HÌNH CÁC TRƯỜNG THÔNG TIN CRM TRONG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ BITRIX24 Cài đặt và cấu hình 1 hệ thống quản lý khách […]
Tháng Mười 28, 2020
TIỆN ÍCH TÍCH HỢP EMAIL VÀO HỆ THỐNG BITRIX24
TIỆN ÍCH TÍCH HỢP EMAIL VÀO HỆ THỐNG BITRIX24.    Việc tích hợp Email vào hệ thống Bitrix24 là một giải pháp tiện ích cho doanh […]