Bảng giá Bitrix24

BẢNG GIÁ GÓI BITRIX24 CLOUD (BẢN ONLINE, ĐÁM MÂY)

Free

Phù hợp cho cá nhân và công ty gia đình

 • Unlimited User
 • 5 GB lưu trữ
 • 35+ tool làm việc
 • Không hỗ trợ user ngoài hệ thống
 • Không hỗ trợ quản lý thời gian, báo cáo, quy trình làm việc, quản lý hồ sơ và nhiều hơn nữa

Basic

$61/tháng

Phù hợp với những công ty nhỏ

 • 5 User
 • 24 GB lưu trữ
 • 35+ tool làm việc
 • Không hỗ trợ user ngoài hệ thống
 • Không hỗ trợ quản lý thời gian, báo cáo, quy trình làm việc, quản lý hồ sơ và nhiều hơn nữa

Professional

$249/tháng

Phù hợp với công ty lớn, tập đoàn

 • 100 User
 • 1024 GB lưu trữ
 • 35+ tool làm việc
 • Hỗ trợ user ngoài hệ thống
 • Hỗ trợ quản lý thời gian, báo cáo, quy trình làm việc, quản lý hồ sơ và nhiều hơn nữa

Enterprise

$499/tháng

Phù hợp với công ty lớn, tập đoàn

 • 250 User
 • 3 T lưu trữ
 • 35+ tool làm việc
 • Hỗ trợ user ngoài hệ thống
 • Hỗ trợ quản lý thời gian, báo cáo, quy trình làm việc, quản lý hồ sơ và nhiều hơn nữa

BẢNG GIÁ GÓI BITRIX24 ON-PREMISE EDITION (SỞ HỮU SOURCE CODE)

Enterprise

$24,999

Phù hợp với những công ty lớn, tập đoàn