buoc 3

click vào Connect và chọn tài khoản google của bạn muốn tích hợp

click vào Connect và chọn tài khoản google của bạn muốn tích hợp