Giao việc cho một người ngoài công ty.

Giao việc cho một người ngoài công ty.

Giao việc cho một người ngoài công ty.