phan mem odoo

Odoo là phần mềm mã nguồn mở, phát triển đa lĩnh vực với nhiều chức năng

Odoo là phần mềm mã nguồn mở, phát triển đa lĩnh vực với nhiều chức năng