tinh nang zedesk

Tính năng quản lý ticket trên giao diện của phần mềm Zendesk

Tính năng quản lý ticket trên giao diện của phần mềm Zendesk