Những mẹo quản lý doanh nghiệp hiệu quả nhất hiện nay

Quản trị doanh nghiệp là công việc khó khăn đòi hỏi người đứng đầu công ty phải biết cách điều hành hiệu quả. Vậy làm cách nào quản lý doanh nghiệp hiệu quả. Muốn biết mời bạn tham khảo bài viết sau:

Hoạch định chiến lược một cách khoa học, chi tiết

Đây là công việc đầu tiên và quan trọng khi quản lý doanh nghiệp. Hoạch định chiến lược là quá trình trong đó nhà quản trị xác định mục tiêu, sử dụng nguồn lực và cách thức để đạt được mục tiêu đó. Hoạch định chiến lược một cách khoa học, chi tiết tức là mục tiêu phải cụ thể rõ ràng, phương pháp xác thực, khả thi, cụ thể không nói chung chung. Đo lường được hiệu quả và xử lý được các rủi ro. Để làm được điều này thì nhà quản trị trước hết phải biết mình biết ta. Biết và am hiểu rõ bản thân doanh nghiệp có thế mạnh gì? tài nguyên gì. Nhà quản trị phải xác định được các yếu tố bên ngoài môi trường xã hội, kinh tế đang biến động ra sao từ đó đề ra hướng đi cụ thể.

quản lý doanh nghiệp

Phân chia công việc cho mỗi nhân viên, mỗi bộ phận/ phòng ban hợp lý, hiệu quả

Kế hoạch, chiến lược sẽ được thực thi nếu nó được phân công cụ thể cho từng phòng ban, bộ phận, nhân viên cụ thể và hợp lý nhất. Muốn như vậy nhà quản trị phải nắm rõ năng lực, kỹ năng, khả năng và giới hạn của từng nhân viên. Trên cơ sở đó sắp xếp công việc thích hợp với từng người đảm bảo họ có thể hoàn thành tốt công việc được giao. Có như vậy công việc mới trôi chảy được.

 

Tổ chức, phân tầng hệ thống nhân viên trong doanh nghiệp

Dù bạn có là nhà quản trị tài năng thì cũng không thể một mình làm hết mọi việc. Bạn cần phải phân chia công việc, trao quyền hành để họ thực thi công việc. Tuy nhiên nhà quản trị vẫn phải giữ vai trò điều phối và điều hành công việc chung. Việc tổ chức, phân tầng hệ thống nhân viên là điều rất cần thiết. Đặc biệt đối với những doanh nghiệp lớn tất nhiên công tác này càng phải được làm tốt để công việc diễn ra thuận lợi và khoa học hơn.

Trên cơ sở đánh giá, kết quả làm việc và báo cáo từ những người đứng đầu mỗi bộ phận/ phòng ban nhà quản trị đánh giá được năng lực của nhân viên mà giao việc. Người có năng lực đến đâu giao việc đến đó. Công việc đến đâu giao quyền trong phạm vi đó. Đảm bảo phân chia đúng người, đúng việc, đúng quyền, đúng trách nhiệm.

quản lý doanh nghiệp

Kiểm soát được những dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp

Trong hoạt động của doanh nghiệp có nhiều loại dữ liệu, người quản trị cần chia các dữ liệu này ra và kiểm soát chúng thật tốt.

Trước tiên nhà quản trị cần kiểm soát tốt dòng tiền. Quản lý tốt dòng tiền không chỉ đảm bảo nguồn vốn được bảo toàn mà còn đảm bảo nguồn vốn đầu tư đúng mục đích. Để kiểm soát tốt dòng tiền bạn cần sự hỗ trợ của các phần mềm quản trị tài chính.

Theo thống kê khoa học, gần 80% doanh nghiệp phá sản do không kiểm soát được các nguồn nợ phải thu. Các khoản nợ phải thu khiến đồng vốn của bạn bị chôn vào đó trong khi mỗi ngày doanh nghiệp đều cần có tiền để đầu tư. Giải quyết các khoản nợ phải thu có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp. Lập danh sách các khoản thu khó đòi và lên kế hoạch giải quyết từng khoản một.

Lưu tâm đến hàng tồn kho. Hàng tồn kho chưa bán được điều đó cho thấy bạn chưa hồi vốn được. Nhà quản trị phải kiểm soát được toàn bộ hoạt động tại kho cũng như lượng hàng tồn kho. Nhà quản trị phải đo lường được nhu cầu thị trường lên kế hoạch sản xuất đảm bảo lượng tồn kho ở mức chấp nhận được không gây trở ngại trong việc luân chuyển vốn của doanh nghiệp.

quản lý doanh nghiệp

Kiểm soát năng suất làm việc của mỗi nhân viên, mỗi bộ phận/ phòng ban. Việc làm này rất quan trọng. Bởi vì người lao động làm việc có hiệu quả, có năng suất mới đảm bảo công việc diễn ra thuận lợi, trôi chảy. Việc kiểm soát năng suất và hiệu quả làm việc giúp nhà quản trị biết được cá nhân/tập thể nào làm việc tốt hay không tốt. Trên cơ sở đó đề ra các quyết định khen thưởng, kỷ luật hay khuyến khích, phát triển tài năng của người lao động. 

http://nghethuatquantri.com/ vừa chia sẻ cùng bạn cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả. Bạn có thể tham khảo để áp dụng cho doanh nghiệp mình. Trong quá trình điều hành doanh nghiệp nếu bạn gặp trở ngại có thể liên hệ chúng tôi. Chúng tôi sẽ chia sẻ và cùng bạn giải quyết các vấn đề khó khăn.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *