CÁCH TẠO BÁO GIÁ, HÓA ĐƠN TRỰC TIẾP TRÊN HỆ THỐNG BITRIX24

CÁCH TẠO BÁO GIÁ, HÓA ĐƠN TRỰC TIẾP TRÊN HỆ THỐNG BITRIX24

Cách tạo báo giá / hóa đơn từ giao dịch

Có 2 cách để tạo báo giá / hóa đơn từ giao dịch:

  1. Từ danh sách giao dịch – nhấp vào nút menu hành động > Tạo > chọn Hóa đơn hoặc Báo giá .geninvoicequote1.png

  2. Từ trang chi tiết của thỏa thuận cụ thể – nhấp vào mũi tên ở góc trên bên phải> chọn Hóa đơn hoặc Báo giá .

    geninvoicequote2.png

Nếu biểu mẫu thỏa thuận không có đủ dữ liệu để điền vào các trường bắt buộc của bản ghi mới (ví dụ: giao dịch của bạn không có bất kỳ liên hệ hoặc liên kết công ty nào cần thiết để tạo hóa đơn mới), bạn có thể nhận được thông báo này và được chuyển hướng đến trang “chỉnh sửa biểu mẫu bản ghi CRM” :

geninvoicequote3.png

Chỉ cần điền vào các trường bắt buộc và tiếp tục.

geninvoicequote4.png

Việc chuyển đổi các trường giao dịch sang báo giá hoặc hóa đơn mới được thực hiện tự động. Bạn có thể kết thúc quá trình bằng cách nhấp vào nút Lưu hoặc thêm bất kỳ thông tin nào khác và lưu sau.

Xin lưu ý rằng các sản phẩm liên quan đến giao dịch được thêm tự động. Nhưng bạn vẫn có thể thay đổi số lượng, áp dụng giảm giá hoặc thêm nhiều sản phẩm vào báo giá hoặc hóa đơn mới.

geninvoicequote5.png

Báo giá và hóa đơn được tạo từ giao dịch được hiển thị trong trang chi tiết của giao dịch.

geninvoicequote6.png

Như trên là cách tạo báo giá, hóa đơn trực tiếp trên hệ thống Bitrix24 Bạn có thể theo dõi số lượng hóa đơn (báo giá) liên quan đến cùng một giao dịch và quản lý chúng một cách dễ dàng.

Để tìm hiểu rõ hơn về hệ thống vui long tham khảo thêm tại website: www.giaiphaphotrodn.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *