Kiến thức Bitrix24

Tháng Chín 26, 2016
khen thưởng nhân viên trên bitrix24

Khen thưởng nhân viên trên Bitrix24

Activity Stream của Bitrix24 cho phép bạn gửi một thông điệp khen thưởng nhằm tôn vinh thành tích một cá nhân, phòng ban xuất sắc trước toàn bộ công ty. Đó như là một lời động viên [...]
Tháng Chín 26, 2016
gửi thông báo trên bitrix24

Hướng dẫn gửi một thông điệp trên Bitrix24 Activity Stream

Activity Stream cho phép người dùng theo dõi được tất cả cả hoạt động liên quan đến họ như các thông điệp mới cập nhật, các bình luận, tài liệu, các nhiệm vụ và thông báo công việc,…