Kiến thức Bitrix24

Tháng Chín 27, 2016
nhiệm vụ định kỳ trên bitrix24

Cách tạo nhiệm vụ định kỳ trên Bitrix24

Cách tạo một nhiệm vụ định kỳ Để tạo một nhiệm vụ định kỳ trong bitrix24, bạn cần tạo nhiệm vụ mới và nhấp chọn mục […]
Tháng Chín 27, 2016
nhiệm vụ con trên bitrix24

Hướng dẫn tạo mẫu cho các nhiệm vụ trên Bitrix24

Nhiệm vụ con sẽ phát huy tác dụng của chúng trong trường hợp nhiệm vụ chính quá phức tạp và tinh vi. Những nhiệm vụ này cần được chia nhỏ ra để dễ kiểm soát và thực hiện.
Tháng Chín 27, 2016
nhóm nhiệm vụ trên bitrix24

Hướng dẫn chỉnh sửa nhanh một nhóm nhiệm vụ trên Bitrix24

Nếu bạn cần phải thực hiện một hành động chung cho một nhóm các nhiệm vụ (hoặc với tất cả nhiệm vụ) bạn cần sử dụng đến thanh hành động theo nhóm bên dưới các danh sách công việc.
Tháng Chín 27, 2016
nhiệm vụ phụ thuộc trên bitrix24

Tìm hiểu nhiệm vụ phụ thuộc trên Bitrix24

Nhiệm vụ phụ thuộc thể hiện mối quan hệ giữa các nhiệm vụ với nhau mà bắt buộc nhiệm vụ này phải thực hiện xong thì nhiệm vụ kia mới có thể thực hiện được.
Tháng Chín 27, 2016
email task trên bitrix24

Giao nhiệm vụ cho một người trên Bitrix24

Với một người trong hệ thống của bạn, việc tạo nhiệm vụ rất dễ dàng từ các thao tác trên thanh “Task” của Bitrix24. Với đối tác, khách hàng - người không có trong hệ thống muốn gửi một thông điệp, nhiệm vụ đến bạn thì phải làm thế nào?