Kiến thức Bitrix24

Tháng Chín 27, 2016
bieu-do-gantt-tren-bitrix24

Làm việc với biểu đồ Gantt trên Bitrix24

Gantt là một biểu đồ dạng thanh ngang, được phát triển đặc biệt cho mục đích minh họa tiến trình, thời hạn hoàn thành một dự án hay nhiệm vụ.
Tháng Chín 27, 2016
bieu-do-gantt-tren-bitrix24

Cách làm việc với các task trong Bitrix24

Bạn có thể lọc danh sách các nhiệm vụ bởi các yếu tố xác định và sử dụng các hành động “giao lại trách nhiệm cho một người khác” cho một nhóm các nhiệm vụ được chọn một cách nhanh chóng.
Tháng Chín 27, 2016
an-nhiem-vu-tren-activity-stream-bitrix24

Ẩn các nhiệm vụ trên Bitrix24 Activity Stream

Tùy chọn ẩn nhiệm vụ trên Activity Stream cho phép bạn ẩn các thông báo về nhiệm vụ. Khi tùy chọn này được bật, bạn sẽ thấy trên Activity Stream chỉ xuất hiện các thông báo, các đề tài thảo luận.
Tháng Chín 27, 2016
gửi email đến khách hàng trên bitrix24

Gửi email đến khách hàng trên Bitrix24 Activity Stream

Phần trước, bạn đã biết cách gửi một thông điệp cho những người trong hệ thống. Phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn gửi một thông điệp đến email một người khác ngoài hệ thống để thảo luận các vấn đề cần thiết.
Tháng Chín 26, 2016
công cụ lọc trên bitrix24

Hướng dẫn sử dụng công cụ lọc trên Bitrix24 Activity Stream

Nếu một thông điệp quan trọng đối với bạn, hãy thêm nó vào mục yêu thích để dễ dàng theo dõi và tìm kiếm hơn sau này. Các bước thực hiện rất đơn giản, click nút “More” chọn “Add to favorites” từ menu hiển thị.