Kiến thức Bitrix24

Tháng Mười 7, 2016

Hướng dẫn cài đặt thêm tập tin trong yêu cầu nghỉ phép

Theo mặc định, yêu cầu nghỉ phép không thể đính kèm tập tin, nhưng chúng ta vẫn có thể cài đặt sửa đổi mặc định này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách thực hiện điều đó.
Tháng Mười 7, 2016

Thiết lập một quy trình công việc trong Bitrix24

Quy trình này giúp bạn gửi một yêu cầu đến toàn bộ bộ phận liên quan chỉ trong 1 nhấp chuột. Về cấu hình, chỉ có người quản trị mới có thể thiết lập:
Tháng Mười 7, 2016
ket-noi-email-voi-crm

Liên kết email với CRM và cách xử lý lỗi kết nối với gmail

Bây giờ, mỗi người dùng đều có thể kết nối email của họ với CRM. Hệ thống sẽ nhận tất cả các thư đến và đi cho dù bạn đang làm việc trên CRM hay trên giao diện hộp thư.
Tháng Chín 27, 2016
task trong bitrix24

Tạo nhiệm vụ cho người ngoài hệ thống trên Bitrix24

Người chịu trách nhiệm, người thực hiện hoặc người quan sát có thể được lựa chọn không chỉ trong hệ thống Bitrix24 mà còn có thể được mời từ một người dùng bên ngoài thông qua địa chỉ email của họ.
Tháng Chín 27, 2016
tast trên bitrix24

Bitrix24 – Checklist công việc trong một task trên Bitrix24

Danh sách công việc giúp chúng ta đảm bảo tính thống nhất trong một nhiệm vụ. Khi liệt kê tất cả các bước cần thực hiện, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì, giúp bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.