Quản lý khách hàng (CRM)

Tháng Mười Một 10, 2020

CÁCH GỬI EMAIL TỪ HỆ THỐNG CRM BITRIX24

Cách gửi email từ hệ thống CRM Bitrix24 Trên cùng một hệ thống quản trị, Bạn có thể gửi tin nhắn email ngay từ Bitrix24 CRM! […]
Tháng Mười 29, 2020

CÁCH GỬI EMAIL TỪ CRM

Cách gửi email từ CRM Trên cùng một hệ thống, cùng dòng lịch sử giao dịch bạn có thể gửi tin nhắn email ngay từ Bitrix24 […]
Tháng Mười 29, 2020

CÁCH ĐỊNH CẤU HÌNH CÁC TRƯỜNG THÔNG TIN CRM TRONG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ

CÁCH ĐỊNH CẤU HÌNH CÁC TRƯỜNG THÔNG TIN CRM TRONG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ BITRIX24 Cài đặt và cấu hình 1 hệ thống quản lý khách […]
Tháng Mười 28, 2020
TIỆN ÍCH TÍCH HỢP EMAIL VÀO HỆ THỐNG BITRIX24
TIỆN ÍCH TÍCH HỢP EMAIL VÀO HỆ THỐNG BITRIX24.    Việc tích hợp Email vào hệ thống Bitrix24 là một giải pháp tiện ích cho doanh […]
Tháng Mười 23, 2020

CÁCH TẠO BÁO GIÁ, HÓA ĐƠN TRỰC TIẾP TRÊN HỆ THỐNG BITRIX24

CÁCH TẠO BÁO GIÁ, HÓA ĐƠN TRỰC TIẾP TRÊN HỆ THỐNG BITRIX24 Trên cùng nền tảng Bitrix24 bạn có thể tạo báo giá và hóa đơn […]