Quản lý khách hàng (CRM)

Tháng Mười Một 12, 2021
Bạn có thể nói chuyện với khách hàng Facebook trên nền tảng Bitrix24

Hướng dẫn kết nối Bitrix24 Messenger chi tiết nhất

Bitrix24 Messenger một trong những tính năng liên kết có sẵn trên tảng Bitrix24, bạn có thể kết nối Facebook với Bitrix24 Open Source và trả […]
Tháng Tám 7, 2021
Hướng dẫn sử dụng Bitrix24 CRM

Hướng dẫn sử dụng Bitrix24 CRM hiệu quả

Hướng dẫn sử dụng Bitrix24 CRM là bài viết giúp bạn có thể thao tác, sử dụng thành thạo các tính năng CRM trên nền tảng […]
Tháng Mười Một 10, 2020

CÁCH GỬI EMAIL TỪ HỆ THỐNG CRM BITRIX24

Trên cùng một hệ thống quản trị, Bạn có thể gửi tin nhắn email ngay từ Bitrix24 CRM! và lịch sử tin nhắn được lưu vào […]
Tháng Mười 29, 2020

CÁCH GỬI EMAIL TỪ CRM

Cách gửi email từ CRM Trên cùng một hệ thống, cùng dòng lịch sử giao dịch bạn có thể gửi tin nhắn email ngay từ Bitrix24 […]
Tháng Mười 29, 2020

CÁCH ĐỊNH CẤU HÌNH CÁC TRƯỜNG THÔNG TIN CRM TRONG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ

CÁCH ĐỊNH CẤU HÌNH CÁC TRƯỜNG THÔNG TIN CRM TRONG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ BITRIX24 Cài đặt và cấu hình 1 hệ thống quản lý khách […]