Quản lý truyền thông nội bộ

Tháng Năm 27, 2020

Trung tâm thông báo trong Bitrix24

  Kính gửi người dùng Bitrix24, Trung tâm thông báo của Bitrix24 hiển thị thông báo về tin nhắn, nhiệm vụ mới, lời mời tham gia […]
Tháng Mười Một 23, 2016
danh sách nhân viên trong bitrix24

Hướng dẫn truy cập danh sách nhân viên trong Bitrix24

Danh sách người lao động có thể được tìm thấy tại phần Company > Employees. Bạn có thể chuyển giữa các danh sách khác nhau nhờ vào sự trợ giúp của các bộ lọc sau:
Tháng Mười Một 17, 2016
cấu hình form callback trên bitrix24

Hướng dẫn cấu hình form Callback trên Bitrix24

Form callback là một hình thức đặc biệt được cài sẵn trên web (có thể được tìm thấy tại CRM > CRM forms > Preset forms > Callback form).
Tháng Chín 27, 2016
an-nhiem-vu-tren-activity-stream-bitrix24

Ẩn các nhiệm vụ trên Bitrix24 Activity Stream

Tùy chọn ẩn nhiệm vụ trên Activity Stream cho phép bạn ẩn các thông báo về nhiệm vụ. Khi tùy chọn này được bật, bạn sẽ thấy trên Activity Stream chỉ xuất hiện các thông báo, các đề tài thảo luận.
Tháng Chín 27, 2016
gửi email đến khách hàng trên bitrix24

Gửi email đến khách hàng trên Bitrix24 Activity Stream

Phần trước, bạn đã biết cách gửi một thông điệp cho những người trong hệ thống. Phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn gửi một thông điệp đến email một người khác ngoài hệ thống để thảo luận các vấn đề cần thiết.