HƯỚNG DẪN TẠO TASK VỤ TRÊN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BITRIX24

Hướng dẫn tạo TASK vụ trên hệ thống quản trị doanh nghiệp Bitrix24

Nhấp vào Nhiệm vụ > Nhiệm vụ mới để tạo một nhiệm vụ mới.

 

newtask1.jpg

Cài đặt nhiệm vụ chung

Đầu tiên, bạn cần cấu hình cài đặt tác vụ chung.

newtask2.jpg

Bạn có thể tạo nhiệm vụ không chỉ trong phần Nhiệm vụ. Chỉ cần nhấp vào nút + bên cạnh mục menu Nhiệm vụ .

createetask3.png

Chỉ định tên nhiệm vụ và mô tả.

Bạn có thể thêm một danh sách kiểm tra . Danh sách kiểm tra công việc là một loại “danh sách việc cần làm”, giúp đảm bảo tính nhất quán và đầy đủ khi thực hiện một công việc.

Kích hoạt tùy chọn Mức độ ưu tiên cao ở góc trên cùng bên phải để người có trách nhiệm hiểu rằng nhiệm vụ này là quan trọng và cần được hoàn thành càng sớm càng tốt.

Bạn có thể chỉ định thời hạn nhiệm vụ bằng cách nhập thủ công hoặc chọn một ngày trong lịch. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tùy chọn lập kế hoạch thời gian và chọn thời điểm bắt đầu tác vụ, thời lượng tác vụ hoặc thời điểm kết thúc tác vụ.

newtask3.jpg

Vai trò trong nhiệm vụ

Có bốn vai trò trong các nhiệm vụ: Người chịu trách nhiệm, Người sáng tạo, Người tham gia và Người quan sát.

newtask4.jpg
 • Người có trách nhiệm – một người sẽ làm việc với một nhiệm vụ và sẽ chịu trách nhiệm về việc thực hiện nó.
 • Được tạo bởi – một người đã tạo ra nhiệm vụ. Ngoài ra, người dùng này xác nhận rằng nhiệm vụ đã kết thúc.
 • Người tham gia – người dùng có thể giúp Người chịu trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ nếu cần. Họ có thể thực hiện các hành động tương tự như người chịu trách nhiệm.
 • Người quan sát – người dùng có thể quan sát công việc trong nhiệm vụ, để lại nhận xét, nhận thông báo, nhưng không thể tham gia vào công việc trong nhiệm vụ này.
Trong mục này, Vai trò Người quan sát và Người tham gia chỉ dành cho những người đăng ký gói thương mại trong Bitrix24.

Nút “Tùy chọn”

Nhấp vào nút tùy chọn bên cạnh nút lập kế hoạch thời gian để cho phép người có trách nhiệm thay đổi thời hạn, bỏ qua các ngày cuối tuần và ngày lễ, phê duyệt nhiệm vụ khi hoàn thành, v.v.

newtask5.jpg

Cài đặt nhiệm vụ bổ sung

Nhấp vào Thêm để định cấu hình cài đặt bổ sung.

newtask6.jpg

Hướng dẫn tạo TASK trên hệ thống quản trị doanh nghiệp trên nền tảng Bitrix 24 bạn có thể:

 • Tạo liên kết chung nhiệm vụ với một dự án
 • Định cấu hình theo dõi thời gian tác vụ
 • Thêm lời nhắc công việc
 • Đặt nhiệm vụ này thành một nhiệm vụ lặp lại và tạo một mẫu nhiệm vụ mới
 • Tạo nhiệm vụ con hoặc biến nhiệm vụ này thành nhiệm vụ phụ của một nhiệm vụ khác
 • Kết nối các yếu tố CRM với nhiệm vụ
 • Để biết thêm thông tin vui lòng cập nhật qua hệ thống:
 • Website: https://giaiphaphotrodn.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *