Kết nối PayPal trong sales center của Bitrix24

Bitrix24 TAKA cập nhật thông tin từ hãng.

Bitrix24 đã mở rộng thêm tính năng cho phép bạn tích hợp cổng thanh toán trực tuyến PayPal từ Bitrix24. Điều đó có nghĩa là gì? Bạn đã biết trên Bitrix có một module đó là ” Online Store ” một trang web thương mại điện tử, giờ đây khách hàng của bạn khi mua hàng từ online store này sẽ được phép chọn thanh online thông qua PayPal.

Cách kết nối các bạn làm như sau

Bạn điền vào tất cả các trường bắt buộc. Chọn loại Thanh toán theo tài khoản PayPal của bạn. Sau đó bấm Configure

 

Cấu hình các tham số kết nối PayPal

Điền tên người dùng , mật khẩu và mật khẩu cho chữ ký( Username, Password and Password for signature ) bằng thông tin đăng nhập bạn có khi kích hoạt tài khoản PayPal của bạn.

Notification url . Theo mặc định, đó là https: //your_Bitrix24_address/bitrix/tools/sale_ps_result.php

Trong trường Business , chỉ định địa chỉ email của tài khoản PayPal của bạn.

Trong trường Identity , chỉ định ID mà bạn đã nhận được từ PayPal để truyền dữ liệu thanh toán .

Chỉ định địa chỉ trang web mà khách hàng của bạn sẽ nhận được sau khi thanh toán đơn hàng trong trường Return url

Sau đó định cấu hình phần Thanh toán Payments

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *