Lịch

Lịch làm việc

Bạn có muốn phối hợp lịch trình của nhân viên và các nguồn lực khác một cách dễ dàng, minh bạch trên một kênh duy nhất?

Trong Bitrix 24, lịch cá nhân và lịch làm việc nhóm có thể được chia sẻ dễ dàng bên trong hệ thống, với các thiết bị di động và Outlook. Tính năng này cực kỳ thuận tiện cho việc nhắc nhở các sự kiện, nhiệm vụ và bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cuộc họp quan trọng nào.

Tích hợp lịch làm việc với điện thoại di động cho phép bạn chia sẻ những thay đổi trong kế hoạch (nếu có) của mình nhanh chóng tiện lợi từ iPhone, iPad hay Android.

Lịch nhóm

Bitrix24 hỗ trợ tạo không giới hạn số lượng lịch nhóm. Bạn có thể tạo lịch làm việc cho nhóm của bạn, cho phòng ban, một bộ phận hoặc toàn bộ công ty. Bạn có thể cho phép ai được xem, ai được thêm các sự kiện vào lịch nhóm thông qua tính năng phân quyền truy cập.

Bạn có thể tạo ra một lịch trình cá nhân để quản lý thời gian mà không cần phải điền đầy đủ nội dung cho cuộc hẹn đó.

Lên lịch cho cuộc họp

Lên lịch cho cuộc họp giúp bạn lập kế hoạch và quản lý các sự kiện công khai mà không cần giới hạn số lượng khách truy cập. Bạn có thể mời đồng nghiệp và thống nhất cuộc họp mà không cần mất thời gian email qua lại cho nhau.

Bạn cũng có thể cài đặt cho các cuộc họp lặp lại sau một tuần, lặp lại hai lần một tháng hoặc sau một khoảng thời gian bất kỳ.

Tích hợp với CRM

Tất cả các sự kiện đã được lên lịch trong CRM của Bitrix24 như các cuộc họp với khách hàng hoặc gọi điện thoại sẽ được tự động nhập vào lịch làm việc trong Bitrix24. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể cài đặt tính năng nhắc nhở để chuẩn bị trước một khoảng thời gian nhất định. Sự kiện đã lên lịch có thể được truy cập qua điện thoại di động hay máy tính bảng có cài đặt ứng dụng Bitrix24.

Lịch làm việc yêu thích

Bitrix24 cho phép bạn tạo ra nhiều lịch và theo dõi tất cả các sự kiện trong chế độ hiển thị theo lưới. Bạn có thể dễ dàng theo dõi lịch trình của một thành viên/nhóm khác và phối hợp hoạt động của nhiều nhân viên hoặc toàn bộ phòng ban.

Đồng bộ hai chiều với Outlook, iCal và những ứng dụng khác cũng có sẵn trong Bitrix24.

Biểu đồ vắng mặt

Biểu đồ vắng mặt là một lịch tổng hợp cho biết nhân viên nào đang vắng mặt hoặc nhân viên nào sắp nghỉ phép. Chỉ cần lướt qua, bạn cũng có thể nhanh chóng biết được ai đang đi công tác, ai đang nghỉ phép… theo ngày, theo tuần,...

Cuộc họp và biên bản họp

Chúng ta không nên xem nhẹ tầm quan trọng của các cuộc họp. Bitrix24 có một quy trình quản lý kế hoạch cuộc họp, quản lý lời mời, ý kiến, và những điểm chủ chốt của cuộc họp - mà trong thực tế có thể giao nhiệm vụ trực tiếp trên Bitrix24 ngay trong cuộc họp. Bạn có thể ghi lại kết quả cuộc họp để ghi nhớ những vấn đề đã bàn bạc sau khi cuộc họp kết thúc. Những vấn đề chưa được giải quyết có thể được tiếp tục trong các cuộc họp tiếp theo.