Quản lý nhân sự

Bitrix24 như một Hệ thống quản lý nhân sự

  • Bitrix24 là một hệ thống quản lý nhân sự miễn phí (HRMS) cho công ty của bạn.
  • Tất cả các tính năng cốt lõi của Bitrix24 cực kỳ hữu ích với phòng nhân sự
  • Quản lý nhân viên, lịch nghỉ phép và báo cáo trên một kênh duy nhất

Quản lý nhân sách nhân viên

  • Bạn có thể dễ dàng tìm thông tin liên lạc hoặc lọc danh sách để tìm người bạn cần.
  • Xem trang cá nhân của nhân viên bằng một click chuột.
  • Bạn có thể xem được các thông tin công khai mà nhân viên cung cấp.
  • Nhắn tin, bình luận trên ảnh hoặc blog cá nhân của từng nhân viên.
  • Cho phép xuất danh sách nhân viên sang Excel và đồng bộ hóa với Outlook, CardDAV.
  • Đồng bộ danh bạ với iPhone, iPad, hoặc Android

Cấu trúc công ty

Cấu trúc công ty đại diện cho hệ thống phân cấp với các phòng ban và bộ phận. Bạn có thể tạo một phòng ban trên hệ thống và phân những nhân viên phù hợp vào từng phòng ban.

Cấu trúc công ty ảnh hưởng đến nhiều tính năng khác như báo cáo sẽ gửi cho ai, người nào được giao nhiệm vụ và giao cho ai. Trưởng bộ phận có thể xem các nhiệm vụ của cấp dưới.

 

Sự tham gia của người lao động

Muốn có một lực lượng lao động tham gia nhiều hơn và chủ động? Từ các nhóm làm việc tự tổ chức cho đến các biểu đánh giá cao và Pulse. Công ty có một số công cụ tham gia của nhân viên đó đến với cổng thông tin công ty của bạn.

Khi nhân viên của bạn đăng nhập vào Bitrix24 cho lần đầu tiên, họ sẽ ngay lập tức nhận ra các dòng hoạt động và giao diện mạng nội bộ xã hội giống như những gì họ đã quen với việc khi sử dụng Facebook, LinkedIn và các mạng xã hội khác.

Quản lý thời gian

Hệ thống quản lý thời gian cài đặt kỷ luật trong lịch trình làm việc mà không cần tạo một môi trường áp lực cao. Giờ vào làm, giờ ra về, và ngoài giờ được ghi lại minh bạch, và một kế hoạch thuận tiện và báo cáo hàng ngày giữ nhiệm vụ tổ chức và ưu tiên.

Các dữ liệu đầu vào cho tiện ích này sẽ được lưu và sử dụng làm cơ sở báo cáo công việc cho từng nhân viên.

Báo cáo công việc

Nhân viên của bạn thường làm báo cáo như thế nào? Bạn có thể dễ dàng thiết lập báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hoặc hàng tháng. Bitrix24 nhắc nhở nhân viên gửi báo cáo, và các nội dung của kế hoạch hàng ngày được cách hữu ích bao gồm và có thể được biên tập trước khi gửi báo cáo cuối cùng. Kế hoạch cho kỳ báo cáo tiếp theo cũng có thể được gửi qua biểu mẫu này.

Các báo cáo công việc được đánh giá bởi một giám sát viên và bình luận có thể được thêm vào. Tất cả các báo cáo công việc của một nhân viên, bộ phận hoặc toàn bộ công ty cho có thể được xem với những đánh giá của họ và xếp hạng hiệu quả.

Tự cài đặt và Tự động hóa quy trình làm việc

Tài liệu nhân sự và biểu mẫu có sẵn trong một đơn vị, ngăn chặn các chuyến đi không cần thiết đến nhân sự hoặc các văn phòng kế toán. Quy trình kinh doanh trong Bitrix24 cho phép bạn tự động hóa các quy trình công việc, chẳng hạn như Để lại Approvals, chuyến đi công tác, yêu cầu chung (Internal Helpdesk), yêu cầu mua hàng và Báo cáo Chi phí .

Chúng được bao gồm trong Luồng hoạt động, không đòi hỏi phải cài đặt và có sẵn miễn phí. Bạn có thể thay đổi chúng, nếu cần thiết, hoặc tạo ra các quy trình công việc tùy chỉnh từ đầu bằng cách sử dụng trực quan thiết kế quá trình kinh doanh. Quy trình công việc phát triển bởi các đối tác Bitrix24 cũng có thể được cài đặt từ Marketplace.

Quyền truy cập

Nhân viên chỉ thấy rằng thông tin mà họ được phép nhìn thấy. vai trò quyền có thể được cấp cho các phòng ban công ty, nhóm làm việc, người dùng cá nhân, hoặc cho người dùng được giao được xác định trước (điều phối viên, chủ nhóm, quan sát, người có trách nhiệm, vv).

Bitrix 24 cho phép bạn hiển thị hoặc ẩn các nhóm làm việc, tài liệu, danh bạ CRM, và thực tế bất kỳ mục khác trong hệ thống. Cho phép truy cập cũng làm việc trong tìm kiếm; đó là, kết quả tìm kiếm mà người dùng nhất định không có quyền truy cập sẽ không hiển thị trong các gợi ý tìm kiếm hoặc kết quả.

Hợp tác trong Extranet

Bitrix24 cho phép làm việc hợp tác không chỉ với đồng nghiệp, mà còn với người dùng bên ngoài - các đối tác, khách hàng, nhà thầu, vv mời người dùng bên ngoài là dễ dàng như mời họ vào một nhóm, và sau khi họ đã tham gia, những người sử dụng của bên thứ ba có thể nhìn thấy trong một danh sách riêng, do đó bạn luôn luôn có thể được nhận thức của những người đang làm việc trong các Extranet.