activity stream

Tháng Chín 27, 2016
gửi email đến khách hàng trên bitrix24

Gửi email đến khách hàng trên Bitrix24 Activity Stream

Phần trước, bạn đã biết cách gửi một thông điệp cho những người trong hệ thống. Phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn gửi một thông điệp đến email một người khác ngoài hệ thống để thảo luận các vấn đề cần thiết.
Tháng Chín 26, 2016
công cụ lọc trên bitrix24

Hướng dẫn sử dụng công cụ lọc trên Bitrix24 Activity Stream

Nếu một thông điệp quan trọng đối với bạn, hãy thêm nó vào mục yêu thích để dễ dàng theo dõi và tìm kiếm hơn sau này. Các bước thực hiện rất đơn giản, click nút “More” chọn “Add to favorites” từ menu hiển thị.
Tháng Chín 26, 2016
chế độ theo dõi thông minh

Thiết lập chế độ theo dõi thông minh trên Bitrix24

Chế độ theo dõi thông minh giúp bạn giảm bớt thông tin xuất hiện trên Activity Stream. Chức năng này cho phép bạn chỉ theo dõi những thông tin bạn quan tâm và chỉ những thông tin đó mới được xuất hiện trên Activity Stream
Tháng Chín 26, 2016
tạo khảo sát trên Bitrix24

Tạo phiếu khảo sát trên Bitrix24

Trên Acivity Stream, bạn có thể đặt câu hỏi khảo sát và thu thập ý kiến, phản hồi của tất cả thành viên một cách nhanh chóng. Cách làm: bạn chỉ cần click “Poll” trên Activity Stream và bắt đầu thực hiện.
Tháng Chín 26, 2016
khen thưởng nhân viên trên bitrix24

Khen thưởng nhân viên trên Bitrix24

Activity Stream của Bitrix24 cho phép bạn gửi một thông điệp khen thưởng nhằm tôn vinh thành tích một cá nhân, phòng ban xuất sắc trước toàn bộ công ty. Đó như là một lời động viên [...]