báo cáo lead

Tháng Mười 27, 2016

Hướng dẫn xem báo cáo phân tích khách hàng tiềm năng

Trang tổng quan cung cấp báo cáo không chỉ cho deal mà còn cho cả lead. Các công cụ mới này có thể giúp bạn đo lường và quản lý hiệu quả công việc bán hàng, theo dõi chuyển đổi, phân tích các nguồn khách hàng tiềm năng tốt nhất và nhiều lợi ích hơn nữa.