bao gia

Tháng Mười 25, 2016

Công ty, liên hệ, deal và báo giá – Hướng dẫn kết nối các thành phần này

Thông tin liên hệ, tên công ty, giao dịch và báo giá được kết nối chặt chẽ với nhau trong chu trình bán hàng. Như bạn đã biết Bitrix24 cho phép bạn chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng từ liên hệ + Công ty + giao dịch tại cùng một thời điểm...