bieu do gantt bitrix24

Tháng Chín 26, 2018
mô hình erp

Mô Hình ERP – Giải Pháp Của Mọi Doanh Nghiệp Trong Nền Kinh Tế Hiện Đại

ERP là viết tắt của Enterprise Resource Planning tức Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Mô hình ERP là một chương trình phần mềm quy mô […]
Tháng Chín 27, 2016
bieu-do-gantt-tren-bitrix24

Làm việc với biểu đồ Gantt trên Bitrix24

Gantt là một biểu đồ dạng thanh ngang, được phát triển đặc biệt cho mục đích minh họa tiến trình, thời hạn hoàn thành một dự án hay nhiệm vụ.