bitrix

Tháng Mười 22, 2020

Cách nâng quyền kiểm soát lên mức tối đa với sự trợ giúp của CRM Bitrix24 TAKA

Cách nâng quyền kiểm soát lên mức tối đa với sự trợ giúp của CRM Bitrix24 TAKA Quản lý nhân viên hiệu quả là không thể […]
Tháng Mười 22, 2020

5 lý do để xóa Exсel khỏi doanh nghiệp của bạn để sử dụng Bitrix24

5 lý do để xóa Exсel khỏi doanh nghiệp của bạn để sử dụng Bitrix24 Mục tiêu của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng là thu […]
Tháng Tư 16, 2018
hệ thống CRM

5 điều cần làm trước khi di chuyển sang một hệ thống CRM mới

Việc chuyển đổi hệ thống CRM tạo một cơ hội rất lớn cho doanh nghiệp, mở ra những giải pháp tốt hơn để cải thiện chất […]