business process

Tháng Mười 8, 2016

Quy trình yêu cầu mua hàng

Bạn cần điền đầy đủ thông tin bắt buộc, nếu cần thiết bạn có thể đi thêm các thông số khác như số tiền, đơn vị tiền và tệp đính kèm. Người có trách nhiệm phê duyệt sẽ nhận được ngay lập tức trên Activity Stream của họ.
Tháng Mười 7, 2016

Thiết lập một quy trình công việc trong Bitrix24

Quy trình này giúp bạn gửi một yêu cầu đến toàn bộ bộ phận liên quan chỉ trong 1 nhấp chuột. Về cấu hình, chỉ có người quản trị mới có thể thiết lập: