cai-dat-hoa-don-crm

Tháng Chín 26, 2018
mô hình erp

Mô Hình ERP – Giải Pháp Của Mọi Doanh Nghiệp Trong Nền Kinh Tế Hiện Đại

ERP là viết tắt của Enterprise Resource Planning tức Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Mô hình ERP là một chương trình phần mềm quy mô […]
Tháng Mười 22, 2016
cai-dat-hoa-don-va-bao-gia-crm

Hướng dẫn cài đặt hóa đơn và báo giá trên Bitrix24

Khi bạn chuẩn bị một hóa đơn, bạn có thể thêm các loại thuế được thiết lập trong: CRM > Settings > Start point > Taxes. CRM trong Bitrix24 hỗ trợ hai loại thuế: Thuế phụ thuộc vào vị trí (hay dùng ở Mỹ) và thuế giá trị gia tăng (VAT)...