cai-dat-hoa-don-crm

Tháng Mười 22, 2016
cai-dat-hoa-don-va-bao-gia-crm

Hướng dẫn cài đặt hóa đơn và báo giá trên Bitrix24

Khi bạn chuẩn bị một hóa đơn, bạn có thể thêm các loại thuế được thiết lập trong: CRM > Settings > Start point > Taxes. CRM trong Bitrix24 hỗ trợ hai loại thuế: Thuế phụ thuộc vào vị trí (hay dùng ở Mỹ) và thuế giá trị gia tăng (VAT)...