crm report

Tháng Mười 17, 2016

Hướng dẫn tạo báo cáo trên CRM

Làm thế nào để tạo một báo cáo mới? Truy cập CRM > Reports: Nhấp chọn “Add report” tại phía trên bên phải: Chọn các thành phần của CRM cho báo cáo, hiện báo cáo có thể được xây dựng cho lead, deal, sản phẩm, hóa đơn hay các hoạt động: