crm

Tháng Mười Một 3, 2016

Hướng dẫn làm việc với các mục “công ty” trong CRM

Sau khi công ty được thêm vào Bitrix24 CRM, bạn có thể bắt đầu làm việc với nó - chúng ta hãy xem xét các kiểu mẫu của Công ty trong Bitrix24 tùy chọn trang chi tiết:
Tháng Mười Một 2, 2016

Hướng dẫn thêm Company trong CRM

Company là một đối tượng chứa dữ liệu CRM và lịch sử tương tác với một công ty khách hàng. Một công ty nói chung là một hồ sơ lớn trong CRM, vì nó có thể chứa nhiều số liên lạc và lịch sử giao dịch của họ.
Tháng Mười Một 1, 2016

Hướng dẫn làm việc với lead trong bitrix24

Lead là một đối tượng trong CRM chứa các thông tin cần thiết (số điện thoại, email, website) của một người hoặc một công ty tiềm năng để trở thành khách hàng thực sự - chốt deal.
Tháng Mười 31, 2016
chuyen-doi-lead

Hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi các lead

Có 2 cách: 1. Từ danh sách lead, chọn Generate trên menu: 2. Từ trang chi tiết của lead: Giới thiệu phễu bán hàng trong các […]
Tháng Mười 27, 2016

Hướng dẫn xem báo cáo phân tích khách hàng tiềm năng

Trang tổng quan cung cấp báo cáo không chỉ cho deal mà còn cho cả lead. Các công cụ mới này có thể giúp bạn đo lường và quản lý hiệu quả công việc bán hàng, theo dõi chuyển đổi, phân tích các nguồn khách hàng tiềm năng tốt nhất và nhiều lợi ích hơn nữa.