danh sách nhân viên

Tháng Mười Một 23, 2016
danh sách nhân viên trong bitrix24

Hướng dẫn truy cập danh sách nhân viên trong Bitrix24

Danh sách người lao động có thể được tìm thấy tại phần Company > Employees. Bạn có thể chuyển giữa các danh sách khác nhau nhờ vào sự trợ giúp của các bộ lọc sau: