de nghi thanh toan

Tháng Mười 8, 2016

Quy trình thực hiện đề nghị thanh toán

Quy trình này sẽ gửi yêu cầu phê duyệt công tác phí đến bộ phận phụ trách thu chi trong công ty (thường là kế toán). Yêu cầu này sẽ hoàn thành khi được người chịu trách nhiệm cuối cùng phê duyệt.