email tasks

Tháng Chín 27, 2016
email task trên bitrix24

Giao nhiệm vụ cho một người trên Bitrix24

Với một người trong hệ thống của bạn, việc tạo nhiệm vụ rất dễ dàng từ các thao tác trên thanh “Task” của Bitrix24. Với đối tác, khách hàng - người không có trong hệ thống muốn gửi một thông điệp, nhiệm vụ đến bạn thì phải làm thế nào?