extranet

Tháng Mười 8, 2016

Extranet là gì – Cách tạo một nhóm Extranet trên Bitrix24

Để bắt đầu làm việc với extranet. Giả định rằng bạn đã tạo một nhóm trên hệ thống rồi (điều này có thể được thực hiện với một nhóm mới hoặc với một nhóm hiện có)...