form callback

Tháng Mười Một 17, 2016
cấu hình form callback trên bitrix24

Hướng dẫn cấu hình form Callback trên Bitrix24

Form callback là một hình thức đặc biệt được cài sẵn trên web (có thể được tìm thấy tại CRM > CRM forms > Preset forms > Callback form).