freelancer

Tháng Năm 15, 2018
phần mềm crm

5 Lợi Ích Của Phần Mềm CRM Dành Cho Freelancer

Quản lý khối lượng công việc không dễ dàng với người làm việc tự do. Và khi chuyển đổi khách hàng mới, xây dựng mối quan […]