gantt chart

Tháng Chín 27, 2016
bieu-do-gantt-tren-bitrix24

Làm việc với biểu đồ Gantt trên Bitrix24

Gantt là một biểu đồ dạng thanh ngang, được phát triển đặc biệt cho mục đích minh họa tiến trình, thời hạn hoàn thành một dự án hay nhiệm vụ.