hoa don

Tháng Mười 24, 2016

Hướng dẫn xem báo cáo phân tích hóa đơn

Các công cụ mới này có thể được dùng để đo lường hiệu quả công việc quản lý bán hàng, theo dõi việc thanh toán và các hoá đơn đang chờ xử lý, thấy rõ các khoản nợ và các khoản thanh toán của công ty,…