hr

Tháng Năm 18, 2018

Làm thế nào để biến Bitrix24 thành công cụ quản lý nhân sự

Bitrix24 CRM là một công cụ quản lý khách hàng độc lập, nhưng nó còn làm được nhiều hơn thế nữa. Bitrix24 còn có khả năng […]