nguoi nhan ngoai he thong

Tháng Chín 27, 2016
gửi email đến khách hàng trên bitrix24

Gửi email đến khách hàng trên Bitrix24 Activity Stream

Phần trước, bạn đã biết cách gửi một thông điệp cho những người trong hệ thống. Phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn gửi một thông điệp đến email một người khác ngoài hệ thống để thảo luận các vấn đề cần thiết.