nhiem vu va du an

Tháng Chín 27, 2016
task trong bitrix24

Tạo nhiệm vụ cho người ngoài hệ thống trên Bitrix24

Người chịu trách nhiệm, người thực hiện hoặc người quan sát có thể được lựa chọn không chỉ trong hệ thống Bitrix24 mà còn có thể được mời từ một người dùng bên ngoài thông qua địa chỉ email của họ.
Tháng Chín 27, 2016
tast trên bitrix24

Bitrix24 – Checklist công việc trong một task trên Bitrix24

Danh sách công việc giúp chúng ta đảm bảo tính thống nhất trong một nhiệm vụ. Khi liệt kê tất cả các bước cần thực hiện, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì, giúp bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tháng Chín 27, 2016
nhiệm vụ định kỳ trên bitrix24

Cách tạo nhiệm vụ định kỳ trên Bitrix24

Cách tạo một nhiệm vụ định kỳ Để tạo một nhiệm vụ định kỳ trong bitrix24, bạn cần tạo nhiệm vụ mới và nhấp chọn mục […]
Tháng Chín 27, 2016
nhiệm vụ con trên bitrix24

Hướng dẫn tạo mẫu cho các nhiệm vụ trên Bitrix24

Nhiệm vụ con sẽ phát huy tác dụng của chúng trong trường hợp nhiệm vụ chính quá phức tạp và tinh vi. Những nhiệm vụ này cần được chia nhỏ ra để dễ kiểm soát và thực hiện.
Tháng Chín 27, 2016
nhóm nhiệm vụ trên bitrix24

Hướng dẫn chỉnh sửa nhanh một nhóm nhiệm vụ trên Bitrix24

Nếu bạn cần phải thực hiện một hành động chung cho một nhóm các nhiệm vụ (hoặc với tất cả nhiệm vụ) bạn cần sử dụng đến thanh hành động theo nhóm bên dưới các danh sách công việc.