quan ly quy trinh

Tháng Mười 8, 2016

Tổng quan về workflow

Quản lý quy trình chỉ có thể sử dụng ở 2 bản Standard & Professional của Bitrix24. Cả trên Activity Stream và My Request bạn đều có thể tìm thấy một vài quy trình mẫu hướng dẫn thực hiện.
Tháng Mười 8, 2016

Quy trình tạo yêu cầu nghỉ phép

Nếu bạn có kế hoạch cho kỳ nghỉ, nghỉ thai sản, công tác, nghỉ bệnh hay nghỉ không lương và cần được phê duyệt nhanh, bạn chỉ cần tạo một yêu cầu nghỉ phép nằm bên phải Activity Stream...
Tháng Mười 8, 2016

Quy trình yêu cầu mua hàng

Bạn cần điền đầy đủ thông tin bắt buộc, nếu cần thiết bạn có thể đi thêm các thông số khác như số tiền, đơn vị tiền và tệp đính kèm. Người có trách nhiệm phê duyệt sẽ nhận được ngay lập tức trên Activity Stream của họ.
Tháng Mười 8, 2016

Quy trình thực hiện đề nghị thanh toán

Quy trình này sẽ gửi yêu cầu phê duyệt công tác phí đến bộ phận phụ trách thu chi trong công ty (thường là kế toán). Yêu cầu này sẽ hoàn thành khi được người chịu trách nhiệm cuối cùng phê duyệt.
Tháng Mười 7, 2016

Thiết lập một quy trình công việc trong Bitrix24

Quy trình này giúp bạn gửi một yêu cầu đến toàn bộ bộ phận liên quan chỉ trong 1 nhấp chuột. Về cấu hình, chỉ có người quản trị mới có thể thiết lập: