quy trinh doanh nghiep

Tháng Mười 7, 2016

Thiết lập một quy trình công việc trong Bitrix24

Quy trình này giúp bạn gửi một yêu cầu đến toàn bộ bộ phận liên quan chỉ trong 1 nhấp chuột. Về cấu hình, chỉ có người quản trị mới có thể thiết lập: