quy trinh doanh nghiep

Tháng Sáu 12, 2018
phần mềm quản lý dự án

5 Điều Bạn Phải Biết Trước Khi Mua Phần Mềm Quản Lý Dự Án

Một dự án muốn hoàn thành nên được xử lý bằng cách sử dụng công cụ phần mềm quản lý dự án tốt nhất. Các giải […]
Tháng Năm 25, 2018

Quy Trình Kinh Doanh Của Bitrix24 Có Những Gì? Làm Sao Để Quản Lý Tốt Nhất?

Bài viết chia sẻ về một quy trình làm việc trong Bitrix24 từ công ty INTERVOLGARU (Nga) Tăng tính minh bạch của quy trình kinh doanh […]
Tháng Mười 7, 2016

Thiết lập một quy trình công việc trong Bitrix24

Quy trình này giúp bạn gửi một yêu cầu đến toàn bộ bộ phận liên quan chỉ trong 1 nhấp chuột. Về cấu hình, chỉ có người quản trị mới có thể thiết lập: