tao khao sat

Tháng Chín 26, 2016
tạo khảo sát trên Bitrix24

Tạo phiếu khảo sát trên Bitrix24

Trên Acivity Stream, bạn có thể đặt câu hỏi khảo sát và thu thập ý kiến, phản hồi của tất cả thành viên một cách nhanh chóng. Cách làm: bạn chỉ cần click “Poll” trên Activity Stream và bắt đầu thực hiện.