tao thong bao

Tháng Chín 26, 2016
khen thưởng nhân viên trên bitrix24

Khen thưởng nhân viên trên Bitrix24

Activity Stream của Bitrix24 cho phép bạn gửi một thông điệp khen thưởng nhằm tôn vinh thành tích một cá nhân, phòng ban xuất sắc trước toàn bộ công ty. Đó như là một lời động viên [...]