task and subtasks

Tháng Chín 27, 2016
nhiệm vụ con trên bitrix24

Hướng dẫn tạo mẫu cho các nhiệm vụ trên Bitrix24

Nhiệm vụ con sẽ phát huy tác dụng của chúng trong trường hợp nhiệm vụ chính quá phức tạp và tinh vi. Những nhiệm vụ này cần được chia nhỏ ra để dễ kiểm soát và thực hiện.