yeu cau mua hang

Tháng Mười 8, 2016

Quy trình yêu cầu mua hàng

Bạn cần điền đầy đủ thông tin bắt buộc, nếu cần thiết bạn có thể đi thêm các thông số khác như số tiền, đơn vị tiền và tệp đính kèm. Người có trách nhiệm phê duyệt sẽ nhận được ngay lập tức trên Activity Stream của họ.